Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.cztolkusz.pl prowadzony jest przez:

Centrala Zaopatrzenia Technicznego Luks & Szatan Sp. J.
Ul. Laskowska 71a
32-329 Bolesław
REGON: 121342385
NIP: PL 6372173177
Tel. 326463535
e-mail: biuro@cztolkusz.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.sklep.cztolkusz.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.

W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA iFLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu.

Ceny produktów widoczne na stronach sklepu są cenami brutto.

Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie internetowym można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)
 • nieodebrania przesyłki
 • niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego

METODY PŁATNOŚCI:

Płatności krajowe

 

 • Płatności   elektroniczne   realizowane  są  poprzez  usługę payu  zgodnie  z obowiązującym regulaminem.
 • tradycyjny przelew bankowy
 • wysyłka pobraniowa

Płatności zagraniczne

Płatności   elektroniczne   realizowane  są  poprzez  usługę payu  zgodnie  z obowiązującym regulaminem.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Sprzedający zastrzega sobie prawo na wysyłkę zamówionego wcześniej produktu do 7 dni roboczych. Kupujący zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej przed dokonaniem płatności za produkt. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.

 

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:

 • Przesyłki krajowe
 • Kurier DPD– zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
 • Przesyłki zagraniczne
 • Kurier DPD – 1-3 dni licząc od dnia następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy

KOSZTY WYSYŁKI:

Zgodne z Cennikiem Wysyłek dostępnym na stronie sklepu.

Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

V. REKLAMACJA

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 30 dni od wydania tego towaru Kupującemu.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.

Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VI. ZWROT

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie CZTOLKUSZ produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury.

Zwracany towar musi być nieużywany, w oryginalnym nienaruszonych opakowaniu.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

Sprzedający niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysyłanych do firmy  za pobraniem lub bez uprzedniego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie (telefonicznie lub mailem). Kupujący ponosi koszt odesłania towaru.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Centrala Zaopatrzenia Technicznego – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.